SKJÖL

Nytsamar upplýsingar um orkumál

Eldsneytismál einkabifreiða

Eldsneytisspá 2008-2050

Energy Policy Making: An Old Concept or a Modern Challenge?

ESB svör um orkumál

Enerrgy Indicators for SD

Fyrirspurnir og svör hagfræðistofnunar HÍ

Hagkvæmt fyrirkomulag á leigu á vatni og jarðhita

Loftslag

New Zealand Energy Policy

Rafstrengur til Færeyja

Skýrsla um áhættumat

Umsagnir um drög stýrihóps að orkustefnu

Lög og reglugerðir

Lög um almannavarnir, nr. 82/2008

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998

Lög um Orkustofnun, nr. 87/2003

Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998

Raforkulög, nr. 65/2003

Reglugerð nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti

Skipulagslög, nr. 123/2010

Skýrslur

Aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum

Alþjóðlega viðbúnaðaráætlun vegna hugsanlegrar truflunar á framboði olíu_ IEA Response System for Oil Supply Emergencies

Áhættumatsskýrsla fyrir Ísland, 2009

Efnahagslegur samanburður húshitunar með jarðhita og olíu 1970-2009

Fyrirkomulag leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins

Handbók um litlar vatnsaflsvirkjanir

Möguleikar til að draga úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Niðurstöður sérfræðinganefndar 2009.

Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða

Skýrsla OECD  um efnahagsmál á Íslandi fyrir árið 2008

Skýrsla OECD  um efnahagsmál á Íslandi fyrir árið 2009

Skýrsla Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun, Our Common Future

Stefna Dana í orku- og loftslagsmálum

Velferð til framtíðar - Stefnumótun Íslands um sjálfbæra þróun 2010-2013

Ýmsar áætlanir og samtök

Alþjóðlegu vatnsaflssamtökin

Árósasamkomulagið

Græna orkan – vistorka í samgöngum

Nordpool,  sameiginlegur raforkumarkaður Noregs, Svíþjóðar, Danmerkur, Finnlands og Eistlands

Sóknaráætlun Íslands

Alþjóðlegar stofnanir og samningar er tengjast orkumálum og Ísland á aðild að.

EDIN - Alþjóðlegt samstarf Eyríkja um orkumál

Energy Charter - Orkusáttmáli Evrópu

IEA-GIA  Jarðhitasamstarf Alþjóða orkumálastofnunarinnar

IPGT – Alþjóðlegt samstarf um jarðhitatækni

IRENA – Alþjóðleg samtök um endurnýjanlega orku

Íslandsdeild WEC

Norrænt samstaf um orkumál

Tvíhliða samningar um orkumál

WEC - Alþjóða orkuráðið